CONTACT US

Contact Us

Common Core Curriculum Office (CCCO)

Tel: 3963 5572
Email: ccco@hsu.edu.hk
Instagram: hsuhk.ccco
Address: Common Core Curriculum Office, The Hang Seng University of Hong Kong, Hang Shin Link, Siu Lek Yuen, Shatin, N.T., Hong Kong